terug naar hoofdpagina

Binnen het Meccano Gilde Nederland zijn vele bouwers actief.
Een aantal toont zijn modellen op bijeenkomsten van het MGN of op hobbybeurzen en tentoonstellingen.
Foto's van bijeenkomsten zullen indien mogelijk terug te vinden zijn op de Foto Pagina.

Hieronder staat een overzicht van leden die hun werk op deze website onder de aandacht willen brengen en/of waarover een artikel in het Meccano Nieuws is gepubliceerd.

1. Jaap van Erk, computergestuurde lift

2. Meindert Buis toont hier enkele van zijn modellen
Vragen over de modellen svp mailen naar: Meindert Buis

3. Pieter 't Hoen
a. Balans-stoommachine van James Watt, zie Meccano Nieuws 38.1

b. Uitschuifbare ladders, zie Meccano Nieuws 39.1

Kleine corretie op het artikel in MN 39.1 over de uitschuifbare ladders:
De tekst <(pijl24)> onder foto 13, regel 12 hoort daar niet. Deze tekst <(pijl24)> hoort bij het middendeel, niet het vaste deel.
Dus moet verhuizen naar regel 18, direct achter . Dan resulteert de tekst: <25 gats hoekbalken nr. 8 (pijl 24), op 5 gats afstand...enz>

c. Loop-O-Plane, zie Meccano Nieuws 40.1

4. Geert Vanhove heeft een gigantische, drijvende kraan gebouwd in (hoofdzakelijk) TRIX naar een origeel dat in 1937 is gebouwd op de Schiedamse scheepswerf GUSTO.Een aantal leden heeft een eigen website waarop zij hun modellen of hun betrokkenheid met de Meccano hobby etaleren.
Wie beter dan de bouwer zelf kan zijn modellen laten zien?
Daarom hieronder een overzicht (in alfabetische volgorde op achternaam) van de tot op heden bekende sites van MGN-leden.

(onderstaande pagina's worden geopend in een nieuw venster)


Alex de Jong's Meccano site.

Hans-Peter Kuhlo

Wilbert Swinkels (Meccano Kinematica).Voor de TRIX liefhebbers(in alfabetische volgorde op achternaam)

Wilbert Swinkels, TRIX site (in Duits en Engels).

Adrie Wind, Nederlandse TRIX site

terug naar hoofdpagina