De informatie over de Te Koop aangeboden Meccano is aangeleverd door de aanbieder(s) en wordt door het MGN als een aanvullende service voor de leden op de website geplaatst.

Bestuur, redactie noch de webmaster zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en/of de om- of beschrijving van de aangeboden en/of getoonde zaken.
De verantwoordelijkheid daarvoor berust geheel bij de aanbieder(s) van de aangeboden zaken.
Evenmin zijn bestuur, redactie of de webmaster partij in enigerlei vorm bij aan- of verkoop van de aangeboden zaken

Door te klikken op onderstaande link(s) verklaart u kennis te hebben genomen van de in voorgaande alinea genoemde uitsluitingen.

terug naar hoofdpagina

Te Koop Jubileumkist 100 jaar Meccano nummer 162
kijk hier voor informatie
 

Te Koop diverse Trix en Meccano
kijk hier voor informatie
 

Te Koop diverse Meccano door dhr. Jansen
kijk hier voor informatie
 

Te Koop diverse Meccano door dhr. Venselaar
kijk hier voor informatie