Ontmoet de bestuursleden van het Meccano Gilde Nederland. Klik op een foto om een mailtje te versturen naar het betreffende bestuurslid
Meet the board members of the Dutch Meccano Guild. "Click on the pic" for sending a direct e-mail to the board member of your choice

Voorzitter, Willem Livestroo Penningmeester, Jan Schurink Secretaris, Hans Kuijl
Willem Livestroo
Voorzitter / Chairman
Jan Schurink
Penningmeester & Vice Voorzitter /
Treasurer and Vice Chairman
Hans Kuijl
Secretaris / Secretary
Redacteur, Charles Spierdijk Evenemenen Co÷rdinator, Bert Stiekema Readcteur, Co Stevens
Charles Spierdijk
Redacteur / Editor
Bert Stiekema
Evenementen Co÷rdinator
Co Stevens is in oktober 2018 helaas overleden en zijn foto blijft hier nog even staan ter nagedachtenis.
Isomec specialist / Isomec expert
Harry Meeusen, Virtual Meccano Expert
Peter van den Berg, Ledensecretaris Jan Ringnalda, Documentatiecentrum
Harry Meeusen
Virtual Meccano Specialist
Peter van den Berg
Ledensecretraris / Membership Secretary
Jan Ringnalda
Documentatie Centrum / Documentation Centre
 
terug naar hoofdpagina